Tuyển dụng

Công ty Xi măng Long Sơn – Tuyển dụng Nhân viên Xuất nhập khẩu.

22/10/2018 10:24 1 280 views
– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. – Căn cứ...

Công ty Xi măng Long Sơn – Tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh khu vực Miền Bắc.

13/10/2018 11:19 2 613 views
Để đáp ứng nhu cầu nhân sự và phát triển mở rộng thị trường khu vực Miền Bắc, Nhà máy...

Công ty Xi măng Long Sơn – Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên xuất nhập khẩu.

02/10/2018 14:24 4 380 views
– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. – Căn cứ...
Trang 2 of 6123456