Tuyển dụng

Nhà máy đóng bao Xi măng Long Sơn tại Long An – Thông báo tuyển dụng nhân viên Kế toán.

14/05/2019 10:15 349 views
– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. – Căn cứ...

Thông báo: Tuyển dụng Phó Phòng kế toán & Kế toán Xuất Nhập Khẩu.

09/05/2019 08:48 993 views
– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. – Căn cứ...

Xi măng Long Sơn – Thông báo tuyển dụng Nhân viên quản lý môi trường.

07/05/2019 15:54 1 351 views
– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. – Căn cứ...
Trang 2 of 9123456789
 

620x222 (3)-01