Tuyển dụng

Công ty Xi măng Long Sơn – Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên xuất nhập khẩu.

02/10/2018 14:24 4 402 views
– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. – Căn cứ...

Công ty Xi măng Long Sơn – Tuyển dụng Thương vụ Kinh doanh khu vực Miền Nam.

24/09/2018 09:40 2 011 views
Để đáp ứng nhu cầu nhân sự và phát triển mở rộng thị trường khu vực Miền Nam, Công ty...

Công ty Xi măng Long Sơn – Thông Báo tuyển dụng Nhân viên vận hành.

14/08/2018 08:28 11 205 views
– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. – Căn cứ...
Trang 3 of 71234567