Video

Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Nghệ An ngày 17.09.2018

20/09/2018 13:25 116 views
Phóng sự được thực hiện được thực hiện tại Gia đình chị Hồ Thị Hoa –  xóm 8, xã Quỳnh...

Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Phú Xuyên, Hà Nôi ngày 17.09.2018

18/09/2018 16:14 308 views
Phóng sự được thực hiện tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội. Xi măng Long Sơn – Xi...

Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Bá Thước, Thanh Hóa 16.09.2018

18/09/2018 11:12 389 views
Xi măng là loại vật liệu quyết định chất lượng của công trình xây dựng. Trong sự phát triển chung...
 

620x222 (3)-01