Công bố danh sách trúng giải chương trình quay số trúng thưởng “Đồng hành cùng Xi Măng Long Sơn” Đợt 2 lần 1″

31/07/2020 17:12 1 223 views Category: Chương trình

Chúc mừng 173 bạn đã may mắn trúng giải chương trình quay số trúng thưởng “Đồng hành cùng Xi Măng Long Sơn” đợt 2 lần 1

Các bạn có tên trong danh sách trúng giải đăng ký thông tin nhận giải tại đây nhé

ĐĂNG KÝ

Danh sách trúng giải:

Stt ID Tên Facebook Giải
1 A100027930781480 Su Shi Khuyến khích
2 A100034341766804 Vì Thích Nên Khuyến khích
3 A100001206041791 Thuỳ Huỳnh Khuyến khích
4 A100006083071235 Huỳnh Ngọc Khuyến khích
5 A100000349977985 Nguyễn Thị Kim Anh Khuyến khích
6 A100005407772960 Cao Xuan Hien Khuyến khích
7 A100044862720087 Sáng Duy Khuyến khích
8 A100009983325100 Anh Thư Hoàng Theresa Khuyến khích
9 A100012765395430 Nguyễn Hương Khuyến khích
10 A100004609505980 Song Tử Khuyến khích
11 A100025735547384 Noong Nam Khuyến khích
12 A100012780666085 Võ Trung Đức Khuyến khích
13 A100014941680914 Thảo Uyên Khuyến khích
14 A100051304041253 Hà Vy Khuyến khích
15 A100013952418185 Tâm Như Khuyến khích
16 A100006658547513 Pham Cai Khuyến khích
17 A100006733121960 Jenny Hương Khuyến khích
18 A100022113737963 Phạm Hồng Nhung Tin Tin Khuyến khích
19 A100009219786794 Nghĩa Nguyễn Khuyến khích
20 A100039673179144 Minh Hoàng Khuyến khích
21 A100010592310597 Dũng Nguyen Khuyến khích
22 A100015292835729 Lương Hải Đặng Khuyến khích
23 A100006522277325 Anh Le Khuyến khích
24 A100023253616712 Mây Mây Khuyến khích
25 A100003567005856 Võ Thị Thảo Khuyến khích
26 A100003528655557 Cúc Hoạ Mi Khuyến khích
27 A100037788797576 Ngoan Pate Khuyến khích
28 A100014879948129 Nguyễn Trang Moon Khuyến khích
29 A100003975879504 Ánh Lê Khuyến khích
30 A100022078522957 Hồng Nhan Khuyến khích
31 A100012472037365 Ngọc Mạnh Nguyễn Khuyến khích
32 A100020120688654 Mei Xô Khuyến khích
33 A100006485006350 Minh Thoại Khuyến khích
34 A100027915011851 Hiếu Lê Khuyến khích
35 A100014692875440 Thanh Huyen Cnr Khuyến khích
36 A100052136733753 Đào Hoàng Khuyến khích
37 A100023826725160 Huynh Thuy Khuyến khích
38 A100004347728451 Nguyễn Thị Tuyết Khuyến khích
39 A100022729086782 Nguyễn Phú Trọng Khuyến khích
40 A100032345620725 Kim Huynh Khuyến khích
41 A100004656522804 Đồng Gia Phúc Khuyến khích
42 A100034928380180 Hương Thu Khuyến khích
43 A100005241882098 Vũ Toan Khuyến khích
44 A100013450875182 Nguyễn Minh Châu Khuyến khích
45 A100015864283161 Vy Hà Khuyến khích
46 A100007151775177 Nguyễn Huy Khuyến khích
47 A100012435815499 Lê July Khuyến khích
48 A100004343649865 Phạm Như Quỳnh Khuyến khích
49 A100021051404908 Quyet Tam Khuyến khích
50 A100005113803352 Đinh Thùy Khuyến khích
51 A100004418282570 Phạm Thị Mỹ Hồng Khuyến khích
52 A100007117004258 Lê Thanh Nhân Khuyến khích
53 A100029202061511 Nguyễn Thiên Phúc Khuyến khích
54 A100034905277203 Phan Phan Khuyến khích
55 A100023361289715 Nguyễn Lan Anh Khuyến khích
56 A100014090354921 Bong But Bap Khuyến khích
57 A100027417427563 Mumi Thiện Khuyến khích
58 A100027801006072 Phan Viet Khuyến khích
59 A100016988071209 Phạm Hảo Khuyến khích
60 A100025120127311 QuốcQuốc Toản Khuyến khích
61 A100047425568992 Ngọc Khuê Khuyến khích
62 A100003761872891 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Khuyến khích
63 A100003702926496 Vo Minh Quan Khuyến khích
64 A100004120038381 Phương Trâm Khuyến khích
65 A100013757594730 Hà Thị Trương Khuyến khích
66 A100049230848130 Đinh Ngọc Nhi Khuyến khích
67 A100013827603823 Nguyễn Hiếu Khuyến khích
68 A100004252900738 Thanh ỉn Khuyến khích
69 A100013033273306 Đặng Thị Hoa Khuyến khích
70 A100039014085685 Đuc Thien Nguyen Khuyến khích
71 A100031176559434 Van Hong Khuyến khích
72 A100024618472574 Giang Lê Khuyến khích
73 A100018888639986 Phúc Lê Khuyến khích
74 A100025120834023 Trương Văn Hậu Khuyến khích
75 A100043809593721 Trần Thị Hồng Nhung Khuyến khích
76 A100032392203795 Nguyễn Công Khuyến khích
77 A100004736460230 Thắm Vũ Khuyến khích
78 A100009190925156 Yen Vo Khuyến khích
79 A100010035424748 Dinh Xuan Duc Khuyến khích
80 A100037987116658 Anh Maii Khuyến khích
81 A100023539413582 Vũ Trần Nhật Duy Khuyến khích
82 A100007045008340 Nguyễn Hương MT Khuyến khích
83 A100040676681913 Linh Hà Đinh Khuyến khích
84 A100007488340850 Mỹ Hồ Khuyến khích
85 A100004175074809 Nguyen Thuan Khuyến khích
86 A100028309320610 Hoài Ngọc Hoàng Khuyến khích
87 A100011348603726 Thùy Tiên Khuyến khích
88 A100004576092906 Nguyễn Thị Bình Khuyến khích
89 A100005993378189 Lương Thu Trà Khuyến khích
90 A100035073017169 Thuy Nguyen Van Khuyến khích
91 A100033885271146 Nho Lê Khuyến khích
92 A100006451758711 Lương Huyền Trang Khuyến khích
93 A100006670178084 Nguyễn Ngọc Hạnh Khuyến khích
94 A100002705390043 Xuân Khánh Phan Thị Khuyến khích
95 A100009304821168 nguyễn nguyên Khuyến khích
96 A100009221333889 Lien Nguyen Khuyến khích
97 A100003742061063 Phương Vũ Khuyến khích
98 A100010595761784 Nga Le Khuyến khích
99 A100022371812621 Châu Kim Lê Khuyến khích
100 A100008575393972 Sabrina Hương Khuyến khích
101 A100016201369123 YH Nhi Khuyến khích
102 A100048790027367 Huy Gia Khuyến khích
103 A100004075718596 Oanh Nguyen Khuyến khích
104 A100013603506040 Hồng Phượng Khuyến khích
105 A100004874860194 Thu Thuy Khuyến khích
106 A100016622640086 Dang Truong Khuyến khích
107 A100027772142411 Lê Thủy Khuyến khích
108 A100015489851892 Khôi Tuấn Khuyến khích
109 A100014563753337 Minh Vân Khuyến khích
110 A100010766047917 Kha Đăng Khuyến khích
111 A100022336517210 Dùng Long Khuyến khích
112 A100040180487149 San Giang Khuyến khích
113 A100010276982367 Mo Suong Nguyen Khuyến khích
114 A100010172404105 Bống Xinh Khuyến khích
115 A100009561511574 Trang NG Khuyến khích
116 A100031311393655 An Triệu Bình Khuyến khích
117 A100009992071426 Ninh Tuyền Ninh Khuyến khích
118 A100035128628290 Nguyên Văn Biên Khuyến khích
119 A100041676980519 Mai Hương Khuyến khích
120 A100005849553429 Xuân Hồng Khuyến khích
121 A100028022442431 Mai Huong Khuyến khích
122 A100023216322307 Pham Hương Khuyến khích
123 A100009729464336 Hứa Thi Bạch Tuyết Khuyến khích
124 A100024729249202 Hiền Nguyễn Khuyến khích
125 A100011014264134 Dang Kim Quy Khuyến khích
126 A100051226446285 Thơm Ngô Khuyến khích
127 A100009667261070 Hoa Vũ Khuyến khích
128 A100039124900401 Nguyễn Viết Khuyến khích
129 A100038749313200 Binh An Khuyến khích
130 A100020940287170 Văn Tuấn Khuyến khích
131 A100010050911527 Quyến Đặng Khuyến khích
132 A100038867753480 Rubyy Mai Khuyến khích
133 A100008609172573 Phạm Thị Ngọc Lan Khuyến khích
134 A100001450912753 Thuy Thanh Nguyen Khuyến khích
135 A100025259230713 Hai Hoang Khuyến khích
136 A100041936018266 Trương Ngọc Tuấn Khuyến khích
137 A100034048552512 Phạm Thư Khuyến khích
138 A100036838956580 Thư Soái Tỷ Khuyến khích
139 A100025721583002 Trần Hiền Khuyến khích
140 A100023794806038 Thu Thảo Khuyến khích
141 A100038273495462 Nguyen Bao Anh Khuyến khích
142 A100010781851047 Nguyễn Thị Hồng Thu Khuyến khích
143 A100031423981048 Thao Mai Khuyến khích
144 A100004521314476 Hà Linh Khuyến khích
145 A100004458244030 Đào Thiên Tân Khuyến khích
146 A100051951065912 Đinh Minh Ngọc Khuyến khích
147 A100004039043474 Kết Thúc Khuyến khích
148 A100035431240425 Hand Made Khuyến khích
149 A100033588801731 Lý Trung Kiên Khuyến khích
150 A100007723146022 Nguyễn Đình Tam Khuyến khích
151 A100013480548745 Xuan Quyet Ba
152 A100050241763705 Vy Vy Ba
153 A100039027255293 Nguyễn Tấn Phát Ba
154 A100034222703467 Ánh Nguyệt Ba
155 A100006038468084 Minh Van Tran Ba
156 A100025203977694 Huynh Hải Ba
157 A100017560385086 Khương Phạm Ba
158 A100041062261239 HaiNhung ViThao Ba
159 A100027650720335 Hhoa Nguyen Ba
160 A100041803024716 Le Anh Tiep Ba
161 A100025244236961 Thu Thu Ba
162 A100010331732056 Que Thu Ba
163 A100026597169253 Tiên Nguyễn Ba
164 A100006864966787 Hường Thắng Ba
165 A100030154010532 Nguyễn Thị Tý Ba
166 A100004209309281 Lê Ngọc Thọ Ba
167 A100037458877059 Thuthu Tran Ba
168 A100011803993193 Nguyễn Thương Ba
169 A100040440426427 Đinh Lê Ngọc Thạch Ba
170 A100034471351303 Nguyen Phuong Thanh Ba
171 A100011472622602 Nguyen Mabu Nhì
172 A100010584517000 Nguyen Thi Chung Nhì
173 A100012653851295 Ngô Thủy Nhất

 

 

620x222 (3)-01