Công ty Long Sơn ủng hộ 4 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

09/06/2021 10:38 349 views Category: Hoạt động cộng đồng

Đại diện công ty Long Sơn là công ty Xi măng Long Sơn và Công ty Cổ phần Năng lượng Long Sơn đã ủng hộ 4 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 1/6/2021, Công ty Xi măng Long Sơn đã trao ủng hộ tỉnh Thanh Hóa số tiền 2 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống Covid -19.

Ngày 2/6/2021 Công ty Xi măng Long Sơn đã trao ủng hộ tỉnh Sóc Trăng số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống Covid – 19.

Ngày 3/6/2021 Công ty Cổ phần Năng lượng Long Sơn đã trao ủng hộ tỉnh Khánh Hòa 1 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống Covid-19.

Đây là việc làm thiết thực và kịp thời để địa phương có thêm nguồn lực trong cuộc chiến chống Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp.

ung-ho

 

620x222 (3)-01