Công ty Xi măng Long Sơn – Tổ chức đào tạo Phòng cháy chữa cháy.

11/04/2018 09:03 845 views Category: Tin tức

Để nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên trong công tác Phòng cháy chữa cháy, Ngày 06.4.2018 Xi măng Long Sơn đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát chữa cháy Tỉnh Thanh Hóa tổ chức huấn luyện, diễn tập thực hành thao tác chữa cháy tại Công ty.

Đao tao phong chay chua chayXi măng Long Sơn – Tổ chức đào tạo Phòng cháy chữa cháy cho Cán bộ đội PCCC.

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm về công tác Phòng cháy chữa cháy cho mỗi Cán bộ trong đội PCCC Xi măng Long nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe CBCNV, bảo vệ tài sản cơ quan, cá nhân. Từng bước nắm được các kỹ năng, quy trình phối hợp và triển khai chữa cháy, biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy, khả năng cứu hộ, thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra; chủ động trong công tác PCCC khi có sự cố chảy nổ xảy ra tại đơn vị, cũng như góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

dao tao ly thuyetBuổi đào tạo lý thuyết.

thuc hanh phong chay chua chay

thuc hanhThực hành sử dụng bình chữa cháy.

Tại hoạt động này, các Đồng chí huấn luyện của Phòng cảnh sát chữa cháy cũng đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của các quy định về công tác PCCC, những kiến thức cần thiết trong công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; hướng dẫn thực hành sử dụng thực tế các loại bình chữa cháy, bình bột….

Phòng cháy chữa cháy chính là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Cơ quan, tổ chức. Chính vì vậy Xi măng Long Sơn luôn chú trọng, đẩy mạnh thực hiện công tác chuẩn bị phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo tính mạng của toàn bộ CBCNV và sự phát triển an toàn bền vững của Doanh nghiệp.