Công ty Xi măng Long Sơn nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng.

05/03/2019 17:03 236 views Category: Hoạt động cộng đồng

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tình cảm thương yêu kính trọng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày 05/03/2019 Công ty Xi măng Long Sơn đã đến thăm và nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùa, Mẹ Trịnh Thị Mông, Mẹ Nguyễn Thị Ước và mẹ Lê Thị Vọng tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mẹ mông
Đại diện Công ty Xi măng Long Sơn cùng các Cán bộ huyện Triệu Sơn đến thăm sức khỏe mẹ Trịnh Thị Mông.

Kể từ tháng 03/2019, Xi măng Long Sơn sẽ nhận phụng dưỡng các mẹ với chi phí hỗ trợ là 1.200.000 đồng/tháng cho mỗi Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là tấm lòng, tình cảm, sự tri ân của Cán bộ công nhân viên công ty đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Gia đình đã có những đóng góp, hy sinh to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời để động viên tinh thần và giúp đỡ, cải thiện đời sống vật chất, góp phần xoa dịu nỗi đau thương mất mát, tạo sự phấn khỏi cho các Mẹ an tâm, vui hưởng tuổi già.

mẹ ướcMẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ước

mẹ vọng

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Vọng

mẹ mùaMẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùa

 

620x222 (3)-01