Phóng sự công trình đổ mái, dầm, cột sử dụng Xi măng Long Sơn tại Nghệ An ngày 21.07.2018

23/07/2018 16:29 257 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Gia đình Anh Phạm Hữu Dũng – Xóm 1, xã Nghi Công An, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Xi măng Long Sơn – Lựa chọn hoàn hảo cho các hạng mục quan trọng như đổ bê tông, đổ mái, dầm cột với độ bền cao.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.

 

 

620x222 (3)-01