Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Đà Nẵng 07.06.2018

09/06/2018 01:44 705 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Gia đình Chú Hồ Văn Cầu – số 38 Hoàng Thi Ái, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.

 

canhbaonangnong