Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Hà Tĩnh 11.06.2018

12/06/2018 10:19 135 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Gia đình Chú Trịnh Xuân Vũ – xóm 4, xã Kỳ Nhang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.