Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Hà Tĩnh ngày 07.11.2018

08/11/2018 16:14 30 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng – Xóm Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Xi măng Long Sơn – Xi măng cúa chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình