Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Hòa Bình ngày 30.11.2018

01/12/2018 14:01 19 views Category: Video

Để đảm bảo có một công trình bền vững theo thời gian, thì Bác Bùi Văn Xịa tại Hòa Bình đã tin tưởng và sử dụng Xi măng Long Sơn cho toàn bộ công trình của Gia đình mình. Bởi theo Bác thấy đây là dòng sản phẩm chất lượng cao, được bà con khắp nơi tin dùng cho công tác đổ móng, đổ mái, dầm cột và xây tô.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.