Phóng sự Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Long An 12.03.2020

30/03/2020 09:51 23 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Cần Đước, Long An. Qua sự tư vấn của thầu thợ cũng như cửa hàng bán vật liệu xây dựng, anh Giang – chủ hộ xây dựng – đã lựa chọn xi măng Long Sơn để xây dựng các hạng mục công trình gia đình nhà mình.
Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình !

 

620x222 (3)-01