Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Nghệ An 07.07.2018

09/07/2018 17:00 107 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Gia đình Chú Phạm Văn Đình – xóm Hoa Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.