Phóng sự Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Nghệ An 11.02.2020

13/02/2020 15:33 364 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Anh Luận – chủ thầu xây dựng đánh giá xi măng Long Sơn có độ dẻo tốt, chất lượng đảm bảo. Anh sẽ tư vấn và giới thiệu xi măng Long Sơn cho những công trình tiếp theo.
Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình !

 

620x222 (3)-01