Phóng sự Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Nghệ An 11.02.2020

13/02/2020 14:55 29 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Diễn Châu, Nghệ An. Được nhiều người giới thiệu bác Tạ Đình Hội đã lựa chọn xi măng Long Sơn cho các hạng mục công trình của nhà mình. Sau khi sử dụng bác hài lòng về chất lượng xi tốt, đảm bảo và sẽ giới thiệu thêm cho nhiều người.
Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình !

 

620x222 (3)-01