Phóng sự Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Quảng Bình 12.02.2020

13/02/2020 15:05 773 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Anh Tám đã có 10 năm trong nghề xây dựng, khi biết đến xi măng Long Sơn trong những năm gần đây đã tin tưởng sử dụng vào các hạng mục công trình đội anh thi công.
Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình !

 

620x222 (3)-01