Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Quỳnh Lưu, Nghệ An 09.05.2018

10/05/2018 09:47 161 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Gia đình chú Nguyễn Văn Luân – Xóm Sơn Hải, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.