Phóng sự Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Thái Bình 21.03.2020

24/03/2020 13:41 21 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Thái Thụy, Thái Bình. Anh Đào Ngọc Thanh – chủ thầu xây dựng – nhận thấy xi măng Long Sơn đông kết tốt, chất lượng móng rất tốt. Ngoài ra, xi măng Long Sơn cũng thích hợp cho nhiều hạng mục xay dựng khác như xây trát, đổ dầm cột. Anh sẽ còn tiếp tục sử dụng xi măng Long Sơn.
Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình !

 

620x222 (3)-01