Tiếp tục hỗ trợ xây nhà tình thương tại tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, Thanh Hoá

24/05/2023 13:19 115 views Category: Hoạt động cộng đồng

Trước tình hình cuộc sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, Công ty Xi măng Long Sơn đã phối hợp với Đoàn thanh niên văn phòng Chính phủ và Công đoàn văn phòng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho 5 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình và 5 hộ nghèo tỉnh Bắc Giang, để một phần giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.

Cũng trong thời gian này, Công ty Xi măng Long Sơn đã hỗ trợ xây dựng và trao 114 nhà tại Thanh Hóa nhằm thực hiện chủ trương đưa đồng bào Công giáo nghèo sống trên sông lên bờ định canh, định cư, ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới Công ty Xi măng Long Sơn sẽ tiếp tục hỗ trợ nhằm đảm bảo tối đa những hộ dân sinh sống trên sông có được nhà ở và định cư trên bờ.

nhà tình thương

Hình ảnh trao nhà cho hộ dân ở Yên Mô, Ninh Bình ngày 22/05/2023

Hiện tại một số ngôi nhà tình thương đã được xây xong và trao tới người dân, với những gia đình được trao nhà, Công ty Xi măng Long Sơn hy vọng các gia đình sẽ có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, chăm lo cho tương lai của con em mình, là một công dân tốt, đóng góp tích cực cho các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương.

 

620x222 (3)-01