Video

Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Khánh Hòa 09.01.2020

20/01/2020 10:06 7 views
Phóng sự thực hiện tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Sau khi tìm hiểu các loại xi măng chú Võ...

Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Nghệ An 09.01.2020

20/01/2020 09:55 6 views
Phóng sự được thực hiện tp Vinh, Nghệ An. Anh Dũng tin tưởng sử dụng xi măng LOng Sơn ở...

Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Hà Nội 06.01.2020

08/01/2020 16:54 13 views
Phóng sự được thực hiện tại Thường Tín, Hà Nội. Qua sự tư vấn của đại lý chú Thanh quyết...
 

canhbaonangnong