Tin chuyên ngành

Hoạt động mạnh mẽ xuất nhập khẩu tại Cảng tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc

14/04/2023 16:34 553 views
Với lợi thế phát triển của cảng nước sâu Nghi Sơn, Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn đã thực...

Công ty xi măng Long Sơn xây dựng Cảng tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

31/07/2021 07:36 5 155 views
Cảng tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc. Cảng tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc được đầu tư xây dựng tại...

Lợi ích to lớn từ việc tận dụng nhiệt dư sản xuất xi măng để phát điện tại xi măng Long Sơn

20/01/2020 14:34 2 509 views
Trong quá trình sản xuất clinker sẽ phát sinh nhiệt, gọi là nhiệt dư. Nếu nhiệt dư này không có...
Trang 1 of 3123
 

620x222 (3)-01