Tầm nhìn, sứ mệnh

Collaboriamo-con-Colleghi

Tầm nhìn:

Với mục tiêu trở thành một trong những  nhà máy sản xuất xi măng hàng đầu trong nước. Nhà máy Xi Măng Long Sơn phấn đấu trở thành nền kinh tế hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị  thế trên Thế giới. Xây dựng thành công thương hiệu xi măng Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm chất lượng sản phẩm của  nước nhà trên trường quốc tế.

Sứ mệnh:

“Xi Măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình”

Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên cơ sở thành công của khách hàng và các đối tác liên quan. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng cao (dịch vụ với chuẩn mực quốc tế), tính an toàn , các giải pháp với tiến độ thích hợp.

620x222 (3)-01