Hệ thống cảng – Cảng tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc

Với lợi thế phát triển của cảng nước sâu Nghi Sơn, Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn đã thực hiện đầu tư Dự án Cảng tổng hợp Long Sơn bao gồm bến số 7,8,9,10 với tổng chiều dài 1.000m đáp ứng tiêu chuẩn cảng cấp I.

1920 (2)Cảng tổng hợp Long Sơn được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, với chiều dài và độ sâu lớn có thể tiếp nhận tàu với tải trọng tới 70.000 tấn để trung chuyển hàng hóa, giảm chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời có thể hỗ trợ giải phóng hàng cho các cầu bến của doanh nghiệp khác trong khu vực.

1920 (3)Hiện tại Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn đang tiếp tục nâng cấp cầu cảng, đầu tư nạo vét tuyến luồng tàu, vùng nước trước bến tới độ sâu đảm bảo đáp ứng cho tàu có tải trọng đến 100.000 tấn vào bến neo đậu bốc xếp hàng hóa, nâng công suất bốc xếp của Cảng tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc lên 1.000 tấn/giờ tương đương với 20.000 tấn/ngày.

1920 (1)

620x222 (3)-01