Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Khánh Hòa ngày 23.04.2018

24/04/2018 09:37 1 902 views Category: Tin tức , Tin tức khác

Phóng sự được thực hiện tại Gia đình Anh Trần Văn Hùng  Vũ Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa

Xi măng Long Sơn không chỉ hiện diện trên thị trường các tỉnh phía Bắc, mà còn là sản phẩm được người dân khắp các tỉnh Miền trung và Miền Nam tin dùng. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng vượt trội của sản phẩm Xi măng Long Sơn.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.