UBND tỉnh Thanh Hóa tới thăm và kiểm tra tình hình sản xuất NM Xi măng Long Sơn

18/08/2017 07:10 3 424 views Category: Tin tức , Tin tức sự kiện

Ngày 11/ 8, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại nhà máy Xi măng Long Sơn, cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh, UBND thị xã Bỉm Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Long Sơn (chủ đầu tư nhà máy Xi măng Long Sơn), dây chuyền 1 nhà máy Xi măng Long Sơn đã sản xuất ổn định, đạt 100% công suất. Mang đến cho khách hàng các sản phẩm Xi măng Chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của thi trường. Sản phẩm Xi măng Long Sơn hiện được tiêu thụ trên 43 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công ty TNHH Long Sơn đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dây chuyền 2, dự kiến ngày 19/ 8 triển khai đốt lò và đầu tháng 9/2017 đi vào sản xuất. Để tận dụng nhiệt dư của 2 dây chuyền sản xuất, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất điện với công suất 30MW để phục vụ sản xuất.

Làm việc với Nhà máy Xi măng Long Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được của nhà máy trong thời gian qua, đặc biệt là nhà máy đã hoành thành mục tiêu tiêu thụ 1,1 triệu tấn sản phẩm trong  6 tháng đầu năm, doanh thu trên 1.000 tỷ đồng; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động trong đó 98% lao động là người địa phương và tham gia tích cực công tác an sinh xã hội tại địa phương.
ximang_ximangbimson
Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn lưu ý, do mới đi vào hoạt động nên nhà máy Xi măng Long Sơn phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm, nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kỹ thuật để chủ động tiếp cận những tiến bộ khoa học công nghệ. Trong quá trình sản xuất phải bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn đề nghị Công ty TNHH Long Sơn nghiên cứu đầu tư dự án nhà ở công nhân, tạo điều kiện để người lao động gắn bó với đơn vị.Đối với kiến nghị của Công ty về việc xây dựng xưởng nhiệt điện để tận dụng lượng nhiệt dư của nhà máy với công suất 30MW, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn giao Sở Công thương và Sở xây dựng nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

 

Quỳnh Trang (TH)
Nguồn: http://ximang.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc/ubnd-tinh-thanh-hoa-toi-tham-va-kiem-tra-tinh-hinh-san-xuat-nm-xi-mang-long-son-9921.htm
 

620x222 (3)-01