XI MĂNG LONG SƠN – THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG, ĐẨY LÙI DỊCH CORONA

03/02/2020 09:37 657 views Category: Tin tức , Tin tức khác , Tin tức mới , Tin tức sự kiện

Untitled-1-01

Hiện nay tình hình dịch bệnh do virut Corona gây ra đang diễn biến phúc tạp. Trước tinh thần phòng chống dịch bệnh đang lên cao từ Trung ương đến địa phương, Công ty Xi măng Long Sơn phát động phong trào đeo khẩu trang vì cộng đồng. Qua đó, ban lãnh đạo công ty yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên công ty thực hiện đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, phối hợp với các Nhà phân phối và yêu cầu các tài xế khi vào lấy hàng thực hiện đeo khẩu trang theo quy định của công ty. Phối hợp các cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh làm các biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ công nhân viên nắm được mức độ nghiệm trọng của dịch bênh, có sự hiểu biết về cách phòng chống dịch bệnh Corona.

001

002

Hãy đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng và những người thân yêu.

 

620x222 (3)-01