Xi măng Long Sơn xuất khẩu sang thị trường Mỹ

15/11/2023 14:45 21 views Category: Tin tức , Tin tức sự kiện

Tiếp tục những chuyến tàu xuất khẩu Xi măng Long Sơn sang thị trường Mỹ tại Cảng tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc.

Picture4

Tàu MV CANO trọng tải 38.835 tấn cập cảng ngày 07/11/2023

thị trường

Tàu MV INDIGO OMEGA trọng tải 56.092 tấn cập cảng ngày 10/11/2023

 

620x222 (3)-01