Tuyển dụng

Thông báo: Tuyển dụng Kỹ thuật viên cơ khí & Nhân viên thiết kế.

07/07/2020 13:55 4 223 views
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. Căn cứ vào Quy...

Thông báo: Tuyển dụng Nhân viên Điều hành trung tâm & Nhân viên Điện.

09/06/2020 13:31 11 683 views
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. Căn cứ vào Quy...

Xi măng Long Sơn thông báo tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu

23/04/2020 14:05 4 267 views
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. Căn cứ vào Quy...
Trang 7 of 15« First...3456789101112...Last »
 

620x222 (3)-01