Video

Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Hồ Chí Minh 18.07.2024

20/07/2024 08:52 6 views
Với những đặc tính nổi bật tạo nên giá trị chất lượng bền vững, xi măng PCB30, PCB40 Long Sơn...

Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Huế 18.07.2024

20/07/2024 08:51 4 views
Tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá...

Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Nam Định 17.07.2024

20/07/2024 08:50 3 views
Đâu phải ai cũng biết vai trò to lớn và quan trọng của xi măng. Vậy thì vai trò của...
 

620x222 (3)-01