Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu.

13/10/2020 16:23 1 200 views
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. Căn cứ vào Quy...

Thông báo: Tuyển dụng Kỹ thuật viên cơ khí & Nhân viên thiết kế.

07/07/2020 13:55 3 403 views
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. Căn cứ vào Quy...

Thông báo: Tuyển dụng Nhân viên Điều hành trung tâm & Nhân viên Điện.

09/06/2020 13:31 8 742 views
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động tại các bộ phận trong Công ty. Căn cứ vào Quy...
Trang 1 of 1012345678910
 

620x222 (3)-01