Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Bắc Ninh 11.06.2018

12/06/2018 10:23 321 views Category: Video

Sau đây là những chia sẻ của Bác Nguyễn Văn Đài khi lần đầu tiên sử dụng Xi măng Long Sơn cho toàn bộ công tình của Gia đình mình.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.