Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Thanh Hóa 08.07.2018

09/07/2018 17:14 104 views Category: Video

Toàn bộ công trình của Gia đình Chú đều sử dụng Xi măng Long Sơn, từ công tác đổ móng, đổ mái, dầm cột cho đến xây trát, bởi ngay từ ban đầu khi sử dụng sản phẩm thì Chú đã thấy rất hài lòng về chất lượng, màu sắc cũng như độ dẻo thuận lợi cho quá trình thi công.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – tạo dựng mọi công trình.