Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Thanh Hóa 10.05.2018

11/05/2018 10:03 205 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Gia đình Anh Nguyễn Huy Thắng  – thôn Đại Đồng, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.