Phóng sự công trình sử dụng xi măng Long Sơn tại Thanh Hóa ngày 07/07/2021

09/07/2021 08:39 18 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Gia đình anh Dương – Thôn Bùi, xã Thành Thọ, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá
(Chủ thầu xây dựng: chú Chinh)

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.

 

620x222 (3)-01