Video

Phóng sự Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Quảng Ngãi 20.03.2020

23/03/2020 13:28 51 views
Phóng sự được thực hiện tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Anh Hoàng – chủ thầu xây dựng – cho biết:...

Phóng sự Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Quảng Ngãi 20.03.2020

23/03/2020 11:16 45 views
Phóng sự được thực hiện tại Mộ Đức, Quảng Ngãi. Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng...

Phóng sự Công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Vĩnh Phúc 19.03.2020

23/03/2020 10:45 57 views
Phóng sự được thực hiện tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Là một chủ thầu xây dựng nhiều kinh nghiệm, chú...
 

620x222 (3)-01