Công tác tuyên truyền phòng chống lừa đảo tài sản qua hệ thống mạng tại Công Ty Xi Măng Long Sơn

09/05/2024 16:05 15 views Category: Hoạt động cộng đồng

Sáng ngày 09/05/2024, tại Công ty xi măng Long Sơn đã diễn ra một sự kiện quan trọng, Công An Thị Xã Bỉm Sơn đã có buổi tuyên truyền phòng chống lừa đảo tài sản qua mạng cho CBCNV của Công ty xi măng Long Sơn. Sự kiện này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ tài sản và quyền lợi của cộng đồng mạng mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự hợp tác giữa Công an và các Doanh nghiệp.

z5422942013009_f379e9821abdb3d7b6a7eee8841a28b8

Qua đây, Công an thị xã Bỉm Sơn muốn gửi đến toàn thể CBCNV thông điệp sau:

  • Nâng cao nhận thức: Hãy luôn cảnh giác và nhận biết các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến như tin nhắn, email giả mạo, hoặc các trang web lừa đảo.
  • Giữ thông tin cá nhân an toàn: Không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu trực tuyến nếu không chắc chắn về đối tượng giao dịch.
  • Thực hiện báo cáo kịp thời: Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động nghi ngờ nào trên mạng, hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng hoặc Công an địa phương.
  • Tăng cường giáo dục: Chia sẻ thông điệp về an toàn trực tuyến và kỹ năng phòng chống lừa đảo với đồng nghiệp và gia đình để cùng nhau tạo nên một không gian mạng an toàn

z5422942069912_947eba7f8ab910772f93786ab05ce30f

 

620x222 (3)-01