Công ty xi măng Long Sơn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn trên địa bản tỉnh trong 2 năm 2024-2025

17/04/2024 11:18 25 views Category: Hoạt động cộng đồng

Chiều ngày 15/4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong hai năm, 2024 – 2025.

Trước đó, Công ty xi măng Long Sơn đã tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông với tổng số tiền 9,1 tỷ đồng (50 triệu/ 1 căn nhà).

z5356189569822_c74097b0dc47fb3baa09844f411ad2ac

Trong đợt vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, Công ty xi măng Long Sơn tiếp tục đăng ký hỗ trợ 10 tỷ đồng. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tinh thần “tương thân, tương ái”, được các cấp uỷ, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

z5352447913463_cd74d6fbb66bb5b90009f160e6f9b8a7

 

620x222 (3)-01