Liên tiếp những chuyến tàu xuất khẩu clinker và xi măng Long Sơn đi Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia

27/03/2024 14:17 145 views Category: Tin tức sự kiện

Hàn Quốc, Malaysia và Đài Loan đều là những thị trường có nhu cầu tiêu thụ xi măng ổn định và tiềm năng. Việc tiếp cận, xuất khẩu clinker và xi măng Long Sơn tới những thị trường này là cơ hội để Công ty Xi măng Long Sơn tạo ra các mối quan hệ đối tác chiến lược, mở cửa cho việc hợp tác và liên kết với các đối tác quốc tế, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty Xi măng Long Sơn trên phạm vi toàn cầu.

z5282120430428_aac971eb24209ad06677297feb80f15d

Tàu MV DMC JUPITER cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc ngày 22/03/2024, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Hàn Quốc.

z5274167415825_3c6901e9233b7860cfdd91adb1c67001

Tàu MV DARYA MAJU cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc ngày 22/03, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Malaysia.

z5282164210642_1dde87d815246836c26048b44ef483f0

Tàu Tangguh V052 cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc ngày 24/03/2024, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Đài Loan.

z5273114940134_0bb970a315f43bbf38f7097e57f5c1f8

Tàu MV Xiang Hai neo tại Hòn Nét ngày 22/03/2024, xuất khẩu clinker đi Đài Loan

 

620x222 (3)-01