Tiếp tục những chuyến tàu xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Mỹ và Malaysia.

06/06/2024 14:56 19 views Category: Tin tức sự kiện

Cảng tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc là một điểm giao thương quan trong, hỗ trợ việc phát triển kinh doanh của Công ty Long Sơn trên thị trường Quốc tế. Với khả năng tiếp nhận và xử lý tàu tải trọng cao không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp vận tải biển trong khu vực.

Trong tuần qua, những chuyến tàu với tải trọng cao tiếp tục cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc để xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Mỹ và Malaysia.

z5490715065575_eca9d73da7a8e80c90af2f73f0a6241a

Tàu MV GLENGYLE cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc ngày 29/05/2024, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Mỹ.

z5480973904314_b99a99279da14948a2b86648b3a4b552

Tàu MISSY ENTERPRISE cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc ngày 26/05/2024, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Mỹ.

z5499256659367_9fe2e31fb82cfaf151e5b33d5fe3dd05

Tàu MV Darya Maju cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc ngày 02/06/2024, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Malaysia.

 

620x222 (3)-01