Tiếp tục Xuất khẩu clinker, xi măng Long Sơn đi Mỹ và Đài Loan

24/04/2024 10:22 19 views Category: Tin tức sự kiện

Trong tuần qua, những chuyến tàu tiếp tục vận chuyển clinker và xi măng Long Sơn đi Mỹ và Đài Loan. Những chuyến tàu này không chỉ là các giao dịch thương mại thông thường mà còn mang theo một sứ mệnh lớn của Công ty Xi măng Long Sơn trong việc mở rộng thị trường và định vị mình trên cương vị quốc tế. Đây là những bước đi quan trọng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty và góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài trên thị trường toàn cầu.

z5368941141287_3fca646157bf4e0a1956f1f5b7d1c199

Tàu MV PAC ALCAMAR cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc ngày 19/04/2024, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Mỹ.

z5371139793479_55aa501604f35e075fce6169b6e732df

Tàu MV He Fu neo tại Con Ong ngày 19/04/2024, xuất khẩu clinker đi Đài Loan.

z5359681411631_0776c382b3da621272eeba639566b332

Tàu MV Xiang Fu V2405 neo tại Con Ong ngày 19/04/2024, xuất khẩu clinker đi Đài Loan.

 

620x222 (3)-01