Tiếp tục xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Mỹ, Đài Loan

09/05/2024 16:10 13 views Category: Tin tức sự kiện

Trên bước đường phát triển không ngừng, Công ty Xi măng Long Sơn đã một lần nữa chứng minh tầm vóc của mình trong lĩnh vực xuất khẩu xi măng và clinker. Trong tuần này, công ty đã tiếp tục bước đi quyết định với việc xuất khẩu sản phẩm của mình tới hai thị trường quốc tế quan trọng: Mỹ và Đài Loan.

Sự mở rộng này không chỉ là bước tiến quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Công ty mà còn là sự khẳng định về chất lượng và uy tín của sản phẩm xi măng và clinker của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

z5401979480860_12326ae8df0c763310eacb567cd9c2c6

Tàu Tangguh V056 cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc ngày 30/04/2024, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Đài Loan.

z5407660113658_af03790fa3e6665068921b88d09355f8

Tàu MV Nord Vancouver cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc ngày 27/04/2024 xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Mỹ.

z5403877171869_0e2ea0173e40aa3895f5593f143739d0

Tàu Infinity Sky cập cảng Tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc ngày 02/05/2024, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Mỹ.

 

620x222 (3)-01