Xuất khẩu clinker Long Sơn đi Đài Loan và Malaysia

04/04/2024 14:23 99 views Category: Tin tức sự kiện

Việc mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm của Long Sơn được xem là một chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro từ những biến động của thị trường trong nước, đồng thời cũng là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Trong tuần qua, Công ty Xi măng Long Sơn tiếp tục xuất khẩu clinker đi Đài Loan và Malaysia.

z5285357895235_ba174b60c787398ff762eeffd745488c

Tàu MV HE FU neo tại Con Ong ngày 26/03/2024, xuất khẩu clinker đi Đài Loan

z5299294469111_6ea5dac2a1df9ee1cd0ae8291fd75bda

Tàu MV H Vestal neo tại Hòn Nét ngày 29/03/2024, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Malaysia

 

620x222 (3)-01