Công ty Xi măng Long Sơn trao nhà tình thương tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

21/10/2022 15:25 37 views Category: Hoạt động cộng đồng

Ngày 20/10/2022, Đại diện Lãnh đạo Công ty Xi măng Long Sơn đã trao 2 nhà tình thương cho gia đình Ông Đỗ Văn Đô và Ông Lê Văn Tần. Ngôi nhà được xây dựng với tinh thần tương thân tương ái, qua đó đã giúp đỡ cho gia đình các Ông từng bước ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất.

Theo số liệu thống kê năm 2021 của UBND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, trên địa bàn xã có 93 hộ nghèo, 89 hộ cận nghèo. Trong đó có gia đình Ông Đỗ Văn Đô và gia đình Ông Lê Văn Tần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Đô sống cùng vợ bị tâm thần nhẹ, gia đình có ruộng đất nhưng đã cầm cố hết, ông Đô không có thu nhập ổn định, hiện đang gặp khó khăn về nhà ở và trong cuộc sống, ngôi nhà Ông đang ở là nhà tranh tre nứa lá, dột nát.

Ông Tần sống cùng vợ và cháu nội, bản thân Ông Tần bị bệnh tim, không có thu nhập ổn định, gia đình Ông Tần đang ở dưới mái nhà tranh tre nứa lá, không kiên cố. hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Những năm qua, công tác chăm lo hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã được Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể xã Trường Long A và Công ty xi măng Long Sơn quan tâm, đã đạt được những hiệu quả tích cực, thể hiện được truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

z3817066589417_8a7072aecdbca3c71bef013b8a8d0655

Đại diện Lãnh đạo Công ty Xi măng Long Sơn trao nhà tình thương cho Ông Đỗ Văn Đô

1

Đại diện Lãnh đạo Công ty Long Sơn trao nhà tình thương cho Ông Lê Văn Tần

 

620x222 (3)-01